Skip links

Loyalisten
  • Jeg har en levende fantasi, især når det gælder, hvad der kan blive truende for trygheden og sikkerheden.
  • Jeg kan normalt se, hvad der kan være farligt eller skadeligt og næsten opleve frygten for det, som om det virkelig skete. Men bare ved at spørge, udfordre og få afklaring omkring situationen vil normalt få frygten til at forsvinde.
  • Jeg har tendensen til enten direkte at udfordre trusler eller helt at undgå farer. Når jeg på trods og uden tøven går til handling, oplever jeg næsten ingen frygt.
  • Min fantasi fører også til min opfindsomme og gode sans for humor, dog falder den ikke altid lige heldigt ud.
  • Jeg vil gerne have at livet var mere sikkert, så jeg har en tendens til at tvivle på eller stille spørgsmålstegn ved folk og ting omkring mig.
  • Jeg har tendens til at være mistænksom over for autoriteter og er ikke særligt komfortabel med selv at blive set på som en autoritet.
Hire me

Som type 6 

Type 6’ere er årvågen og opmærksomme. Vi scanner miljøet som en selvfølge; det er et talent, der er automatisk, beskyttende og bevidste på omgivelserne. I vores oprindelige tilstand har vi tillid til de oplysninger, vi har brug for at indsamle. Erfaring og en følelse af sikkerhed er en del af os, og vi er en organisk del af et tilsyneladende velvilligt univers. Vores observationer er nok. Vi er sikre nok, og vi kender nok indvendigt til at eksistere, til at overleve og trives i hvert øjeblik uden at stille spørgsmål.

Det er den ideelle oplevelse, der findes i forbindelse med tro – i vores egen visdom, know-how og sanseopfattelser. Når vi udvikler os, er den oprindelige tilstand af TRO – i sig selv, andre og universet, det der går i baggrunden i en verden, som vi har en tilbøjelighed til at opleve som farlig, uforudsigelig og potentielt upålidelig. Derfor tror vi også, at for at sikre et godt og tilfredsstillende liv, må vi opnå sikkerhed og forfølge sikkerhed og ikke gøres hjælpeløse og afhængige af andre eller af verden.

Faktisk, efter vores skøn, er verden uforudsigelig og upålidelig. Vi er medfødt “vågne”, og plejer ikke at gå glip af noget. I processen går vores opmærksomhed, hvis den ikke overvåges, mere naturligt til det, vi ikke kan stole på, hvad der kan være farligt, hvad der ikke siges eller er skjult mellem linjerne, samt til hvad der muligvis kan føre til forræderi eller fare. Alle mulige scenarier gennemgås øjeblikkeligt.

Vi er mester i at forsøge at forhindre noget muligvis skadeligt i at ske – fra eksistentielle bekymringer og bekymringer til forebyggelse af følelsesmæssig smerte. Vi forbereder, øver og undersøger, observerer og beregner, spørgsmålstegn og tvivl, som alle holder os på tæerne og i meget opmærksomme, adrenaliserede tilstande. I processen kobles vi fra at have tro, til at stole på tro, til at stole på os selv og andre. Derfor er vi i vores relationer pålidelige og loyale (nogle gange til en fejl) i håb om, at andre også vil være det.

Type 6 i relationer

I vores realtioner er vi  gode problemløsere, djævlers fortalere og fejlsøgere. Vi er nysgerrige og seriøse. Men vi kan også hindre vores forhold ved overdrevent at sætte spørgsmålstegn ved alt. Vi opdeler i sort-hvide polariteter og kan udtrykke vores bekymringer sarkastisk og sardonisk. Vores nervesystem kan være meget reaktivt og flygtigt, idet flyve-, kamp- eller frysemekanismer let udløses og let aktiveres (især når det ikke er på et højt niveau af udviklingsmæssigt velvære).

Return to top of page
error: Indhold er beskyttet !!