Skip links

Perfektionisten
  • Jeg har høje standarder for, hvornår noget er korrekt, og jeg vil selv gøre alt for at leve op til disse standarder.
  • Det er nemt for mig at se, hvad der er galt med ting i deres nuværende tilstand, og se hvordan de kan forbedres.
  • Jeg kan fremstå over for nogle mennesker som overdrevent kritisk og altid kræve perfektion, men det er svært for mig at ignorere eller acceptere ting, der ikke er gjort på den rigtige måde.
  • Jeg er stolt af, at du kan være sikker på, at jeg gør det rigtigt hvis jeg er den ansvarlige for noget der skal gøres.
  • Jeg har sommetider følelser af en irriteret vrede, selvom jeg som regel forsøger ikke at vise den, når folk ikke tager sig sammen til at gøre tingene ordentligt, elller når folk handler uansvarligt eller uretfærdigt.
  • For mig er det arbejde før fornøjelser, og jeg undertrykker mine behov, når det er nødvendigt at få mit arbejdet gjort færdigt.

Faldet fra Enhed til egotilstanden

Alle enneagramtyper er et udtryk for et fald, eller et tab af en Hellig Ide/tanke som sjælen oprindelig var et med, men som var umulig at fastholde, da livets barske “realiteter” i form af svigt, traumer og lidelse i menneskets barndom “dræbte ” barnetroen på Universets godhed og Guds allestedsnærværende kærlighed. Her følger vi Type 1 fra sjælens helheds erfaring til oplevelse af fortabthed til Egoets redningsforsøg ved at etablere et egostyret program der som en redningsbåd skal give en midlertidig sikring om at være bjerget fra den eksistentielle angst, som opstår når den bærende gudsdomskraft forsvinder og sjælens hvile er væk.

Type 1´s tab

Den oprindelige udelte tilstand af livets fuldkommenhed i hvert øjeblik, at vi alle er et og perfekte som vi er og at alt er såre godt netop som det er lige nu, glider i baggrunden igennem de barndomskriser 1eren oplever. Krisen opleves som et traumatisk tab af Guds nærvær i 1eren og verden omkring dem, så de får et forvrænget syn på verden, der får dem til at opfatte den som dømmende og straffende overfor dårlig opførsel og impulsive handlinger.

Det er som at miste den sublime oplevelse af enhed, det nyfødte barn mærker og føler i det fundkomne accepterende, nærende og fredfyldte forhold, der naturligt er mellem mor og spædbarn, hvor alle spontane instinktive impulser bydes velkomne med et kærligt smil. Bibelen beskriver dette tab, som Adam og Evas forvisning fra Paradiset til en verden udenfor, der er forbandet med tidsler og ukrudt, pga. deres ulydighed/fejl/ondskab, så de ikke længere kan plukke føde som frugt fra træerne, men må vente på at den gror op som planter af agerjorden efter hårdt arbejde med ukrudtsbekæmpelse i deres ansigts sved.

Den subjektive oplevelse af verden kan for 1’eren lyde sådan:

Vi der er type 1, har en tendens til at tro på, at vi skal være perfekte for at være sikker på at vi får et godt og tilfredsstillende liv. Vi skal være gode og rigtige i en verden, som vi opfatter, kræver god opførsel og på den ene eller anden måde, straffer dårlig opførsel. Så vi bør ikke gøre noget der er forkert eller under standard.

Vi tror at vi skal være gode, korrigere fejl og opfylde vores indre kritikkers krav for at opnå værdighed og blive elsket.

Der opstår en irritation i vores sind som resultat af at vi undertrykker vores vrede eller den skyld vi føler når vi reagere imod vores krops impulser eller når vi dømmer vores adfærd eller og os selv som grundlæggende onde og dermed uværdige til at få kærlighed og respekt.

Med fokus på hvad som er korrekt for at undgå det forkerte, udvikler vi et dømmende og korrigerende sind, der styres af vores meget stærke indre kritikers skjulte vrede, som vi fejlagtig tror har gode hensigter og vil beskytte os imod at blive straffet eller kritiseret af udefra kommende kræfter eller autoriteter.

Vi fokuserer på fejl og fejltagelser, på at tage ansvar, være pligtopfyldende og pålidelige og bemærke hvem der er skødesløse og forkerte samt hvad der skal forbedres eller fixes. Vores opmærksomhed går naturligt til, hvad der er forkert, ufuldstændig, ufærdigt, ikke organiseret eller i uorden. Vi fokuserer umiddelbart på det, der forekommer os upassende, skal forbedres, ordnes, korrigeres eller ændres. Næret af en brændende frustration har vi et oprigtigt ønske om at frembringe og katalysere store forandringer, hårdt tiltrængte forbedringer, og gennem en målrettet og effektiv indsats skabe nødvendige struktur der bringer orden ind i verden.

Vi stræber efter at have høj integritet, lægger mange kræfter i at forbedre verden og os selv ved at stræbe efter at holde en høj standard og være meget ansvarlige.

Vores drivkraft og tilsyneladende endeløse mængde af energi og idealisme for at ville gøre godt er forbundet med vrede, ofte i form af spændinger, irritation, agitation eller frustration. Vreden advarer os om, hvad der ikke er i overensstemmelse med vores ufravigelige standarder og med de måder, vi føler tingene kunne være og bør være. Dette er alt sammen i overensstemmelse med vores opfattelse af, hvad der er behov for i verden og hvor vores plads er i det hele. Vrede bliver den mobiliserende kraft i vores utrættelige beslutsomhed, omhug og idealistiske overbevisning.

Målet for 1eren er at indse at vi alle er perfekte dvs. fuldkomne hele og komplette, som vi er og vores værdi og velvære er en del af vores grundlæggende natur og ikke afhængig af om vi gør ting rigtigt eller forkert.

Type 1 i relationer

I vores relationer, er vi samvittighedsfulde, ansvarlige, optimerende og almindeligvis selv kontrollerede, men vi kan også hæmme vores relationer ved at være kritiske, vrede og fordømmende, endda skælde os selv og andre ud (især når vi er på et lavt udviklingsniveau). Vi er tilbøjelige til at være praktiske og flittige med hensyn til de opgaver og det ansvar vi har i hverdagen.

Return to top of page
error: Indhold er beskyttet !!