Skip links

Temaaftener

Få del i den nyeste enneagramviden!

Læs mere om hver aften herunder.  Alt undervisning vil foregå over zoom. Du kan tilmelde dig de aftener du synes er spændende for 150 kr. pr. aften

ELLER du kan få alle 11 aftener til halv pris – 825 kr. ved tilmelding og betaling inden d. 1. juni.

(ved tilmelding sendes faktura, med mulighed for betaling med MobilePay)

OBS. Vær opmærksom på at nogle datoer er i 2022

1. Temaaften

Integration af Krop-, Hjerte- & Hovedcenteret

10. juni  2021 kl. 19.00 – 21.00 

Denne aften underviser jeg om forskellen mellem personlighed og essens. Den vil bl.a. bestå af:
– Undervisning i hvordan Gurdjieff lærte sine ”Fourth Way”-elever at blive nærværende i alle de tre centre uden at sammenblande dem.
– Øvelser og undervisning om hvordan vi udvikler kropsligt nærvær og jordforbindelse i kropscenteret, emotionelt nærvær og venlighed i hjertecenteret og vågen opmærksomhed og nysgerrighed i hovedcenteret.
Undervisning er inspireret af Russ Hudson & Jessica Gibbs undervisning

2. Temaaften

De 3 Instinkter

5. august  2021 kl. 19.00 – 21.00 

Denne aften vil jeg dele min viden omkring hvad instinkter er, biologisk og fænomenologisk. Herudover vil der være:

  • Øvelser i at bevæge os fra ubevidst til bevidst nærvær med instinkterne, så det dominerende instinkt ikke styrer din adfærd. Du vil blive mere bevidst om dit blinde instinkt, så du får mere glæde af dets intelligens. Derudover vil du se, hvordan den rækkefølge dine instinkter aktiveres på indtil nu har skabt automatisk adfærd og få redskaber til at balancere instinkterne, så de samarbejder med din essens fremfor din passion/dødssynd.
Tilmeld dig her

3. Temaaften

De 27 Undertyper

2. september  2021 kl. 19.00 – 21.00 

Her vil jeg udkrystallisere de 27 undertyper, ved at beskrive den virkning de 9 passioner/dødssynder får, når de styrer vores 3 instinkter. Begrebet kontratype vil blive udfoldet, og særlige undertyper vil blive fremhævet, fordi tidligere enneagramundervisning har overset nogle af undertypernes karaktertræk i de generelle typebeskrivelser. Dette har forsaget, at mange gennem tiden er blevet typebestemt forkert
Undervisningen er inspireret af Russ Hudson, Jessica Dibb, Beatrice Chestnut og Uranio Paes
Tilmeld dig her

4. Temaaften

Dyderne

7. oktober  2021 kl. 19.00 – 21.00 

Denne aften underviser jeg om, hvordan passionerne/dødssynderne kan omdannes til dyder. Jeg vil også beskrive forskellen mellem vores dybere hjerte (selvet) og vores almindelige følelser, som vi ofte identificerer os med. Dyderne er et resultat af at have gennemgået en dyb transformationsrejse og kan beskrives som frugterne af nådens udviklingsarbejde i vores hjerte.

Undervisningen er inspireret af Russ Hudson, Jessica Dibb og Sandra Maitri
Tilmeld dig her

5. Temaaften

De Hellige Ideer

11. november  2021 kl. 19.00 – 21.00 

Det er vanskeligt, ja umuligt at gribe og forstå de hellige ideer med vores intellekt alene, da de opstår som en følt erfaring, når du har arbejdet igennem dit egos begrænsninger. Jeg vil undervise om, hvordan vi udvikler sindets kvalitet og lever tættere på vores højere sind, der ikke er dualistisk og ser muligheder, man ikke kan se fra et fikseret sind.
Undervisningen er inspireret af Russ Hudson, Jessica Dibb og A.H. Almaas
Undervisningen er inspireret af Russ Hudson, Jessica Dibb og Sandra Maitri
Tilmeld dig her

6. Temaaften

Essens & Autentisk Kærlighed

16. december  2021 kl. 19.00 – 21.00 

Denne aften underviser jeg, i det Gurdjieff kaldte loven om tre og loven om syv. Den kristne mystik har meget visdom, og jeg vil formidle, hvordan bøn og overgivelse gennem centrende bøn kan bevæge os tættere på vores essens eller Kristus Selv. Jeg vil beskrive, hvordan Gud kan virke gennem den menneskelige kærlighed og åbne det dybere hjerte til andre mennesker i os. Det handler om at vågne op af egotilstandens søvn og gå om bag det gennemsigtige slør af gamle ideer og overbevisninger, så vi kan modtage den direkte erkendelse af den guddommelige nåde og velsignelse.

Undervisningen er inspireret af Russ Hudson, Jessica Dibb og Cinthia Bourgeault
Tilmeld dig her

7. Temaaften

Hvordan Typebestemmer vi?

27. januar  2022 kl. 19.00 – 21.00 

Denne aften vil jeg undervise i de redskaber, vi har til at hjælpe, dem der kæmper med at finde deres type eller måske har fået en forkert opfattelse af, hvilken enneagramtype og instinktvariant de har, som dominerende træk i deres personlighed. Vi vil arbejde med at læse andre mennesker i deres ansigtsudtryk, bevægelser, energi, ordbrug og andre mønstre, som de er fixerede i. Selvfølgelig alt dette med respekt for det enkelte menneskes egen selverkendelse og vej til selv at iagttage og forstå deres mekaniske livmønster.

Undervisningen er inspireret af Russ Hudson, Jessica Dibb, Ginger Lapid-Bogda og Katherine Chernick Fauvre
Tilmeld dig her

8. Temaaften

Enneagrammet Forstået Gennem Kropslig Intelligens

10. marts  2022 kl. 19.00 – 21.00 

Denne aften underviser jeg om, hvordan bevidst åndedræt og kropslige øvelser kan transformere os. Jeg vil vise hvordan Gurdjieff-bevægelser, Qigong, 3-centreret praksis og faste stillinger med proklamationer kan åbne os for alle energierne i enneagramhjulet.

Undervisningen er inspireret af Russ Hudson, Jessica Dibb, Marion Gilbert, Andrea Isaacs og Kathy Jankowski
Tilmeld dig her

9. Temaaften

Coaching & Enneagrammet

7. april  2022 kl. 19.00 – 21.00 

Denne aften beskriver jeg forskellige coaching redskaber, og hvordan vi kan bruge intuition i vejledning ud fra enneagrammet. Mange af de råd man får til at afvikle den fastlåsthed vores enneagramtype repræsenterer vil først virke, når vi får gode teknikker og praktiske metoder til at integrere det nye liv igennem.
Undervisningen er inspireret af Jessica Dibb; Helen Palmer, Tom Condon, Roxanne Howe-Murphy og Mario Sikora.
Tilmeld dig her

10. Temaaften

Kulturel Kompetence i Inkluderende og Forvandlende Fælleskaber

28. april  2022 kl. 19.00 – 21.00 

Denne undervisning handler om, hvordan Enneagrammet kan forbedre og styrke alle relationer og fællesskaber i vores samfund – personlige, terapeutiske, forretningsorienterede, servicebranchen, socialt arbejde og spirituelle fællesskaber. Jeg vil nævne forskellige værktøjer, der kan bruges til at opbygge et sundt samfund, og hvordan vi integrerer enneagrammets visdom i samfundet gennem selvbevidsthed og åndelig vækst ved at forstå alle 9 energier i samfundets skygger og få dem transformeret i lokale enneagrambevidste grupper, der modarbejder racisme og andre dualistiske skel i menneskeheden.
Undervisningen er inspireret af Russ Hudson, Jessica Dibb, Deborah Egerton, Tyler Sit, Milton Stewart, Abi Robines og Deborah Ooten
Tilmeld dig her

11. Temaaften

En Videnskabelig Tilgang til Enneagrammet

12. maj  2022 kl. 19.00 – 21.00 

Denne sidste aften vil jeg undervise om de sidste nye videnskabsbaserede valideringer af enneagrammet. De videnskabelige elementer er meget vigtige, hvis enneagrammet på lang sigt skal tages alvorligt i de offentlige uddannelsesinstitutioner. Hvad ved vi i dag om hjernen gennem neurologisk videnskab og bevidsthedsforskning der bekræfter Enneagrammets teorier?

Undervisningen er inspireret af Russ Hudson, Jessica Dibb, Dan Siegel og Jerome Lubbe
Tilmeld dig her
Tilmeld dig alle 11 aftener her
Return to top of page
error: Indhold er beskyttet !!